Reglament Imprimir

29º MITJA MARATÓ POPULAR LA VALL DE SEGÓ 2017

REGLAMENT

Art. 1)   El Club Atletisme La Vall De Segó  organitza la 29na Mitja Marató Popular a la Vall de Segó, amb el patrocini de la Mancomunitat de Pobles de Les Valls i la col·laboració d´altres comerços locals. Enguany la 29na Mitja Marató a la Vall de Segó està inclosa al XX Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València.

 

Informació Important: La Mitja Marató pertany al calendari oficial de la Federació d Atletisme de la Comunitat Valenciana i mitjançant la inscripció, el corredor consent expressament que les seues dades bàsiques (Nom, cognoms, NIF/NIE/Passaport, data naixement, sexe i codi postal de residència), siguen enviats a la mateixa per a la gestió de les llicències de dia, resultats i rànking.

 

Art. 2) Podrà participar qualsevol persona a partir dels 18 anys complits el dia de la prova, amb les limitacions que estableix la RFEA per a carreres de àmbit autonòmic.

 

Art. 3)  El recorregut serà de dues voltes (21.097 m.), a un circuit de traçat semi-urbà. La carrera travessa els 5 pobles de la subcomarca de Les Valls. L’eixida i arribada estaran situades  a la localitat de QUART DE LES VALLS, a la piscina municipal.

 

Art. 4) La carrera es celebrarà el proper Diumenge 9 d´abril de 2017. L‘eixida es donarà a les 9:30h del matí i tindrà una durada màxima de 2 h i 15 minuts, tancant-se el control d’arribada a les 11:45h.

 

Art. 5) La 29na Mitja Marató La Vall de Segó esta inclosa en el XX CIRCUIT DE CARRERES POPULARS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. La inscripció es farà a través de la següent forma:

-        Els corredors del Circuit faran la inscripció a través de la web del mateix (www.circuitodiputaciondevalencia.es)

-        La resta de corredors faran la inscripció a través del portal www.toprun.es.

 

Les inscripcions es podran fer a partir del dia 01 de març i el preu serà de 12 euros. El termini estarà obert fins el dia  5 de abril però es podrà tancar abans si s´arriba al cup màxim de 1200 corredors. No s´admetran inscripcions fóra del terme establert ni el dia de la carrera. En ningun cas s´admetrà la devolució de l´import de la inscripció.

 

NOTA: Estos preus inclouen la llicència autonòmica de dia que serà obligatòria per als corredors que no disposen de llicència nacional (RFEA) o llicència autonòmica valenciana (FACV) en vigor. La llicència de dia inclou l´assegurança d´accidents.

 

Art. 6) S’establiran les següents CATEGORIES.

 

CATEGORIA

NAIXCUTS EN:

-        Junior Masculí

-        Junior Femení

1998/1999

-        Promesa Masculí

-        Promesa Femení

1995/1996/1997

-        Sènior Masculí

-        Sènior Femení

1978 a 1994

-        Veterà A Masculí

-        Veterà A Femení

1968 a 1977

-        Veterà B Masculí

-        Veterà B Femení

1958 a 1967

-        Veterà C Masculí

-        Veterà C Femení

1957 i anteriors

 

Art. 7) La recollida dels pitrals es farà el dissabte 8 d´abril de 12:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00h al Poliesportiu de Quart de les Valls; també es podrà fer el mateix dia de la carrera fins 30 minuts abans del començament de la competició. La Organització podrà demanar en qualsevol moment el DNI als participants.

 

Art. 8) Tindran la consideració d´atleta Local aquells participants degudament inscrits el dia de la prova i que consten com a empadronats a qualsevol població de La Vall de Segó.

 

Art. 9) Es repartiran els següents premis:

·       Trofeu als tres primers classificats de cada categoria

·       Trofeu als tres primers classificats i classificades locals.

·       Trofeu als tres primers equips (puntuen els 4 millors temps per equip)

·       Trofeu als tres primers equips femenins (puntuen els 3 millors temps)

 

PREMIS ESPECIALS

·       Al guanyador absolut, masculí i femení.

·       A l´equip més nombrós.

Premis no acumulables.

La bossa del corredor consistirà en una samarreta tècnica i fruita de temporada. L´organització treballa per aconseguir algun obsequi més que, en ningun cas, s’assegura.

 

Art. 10) Hi haurà cronometratge amb sistema de xip no-retornable.

 

Art. 11) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que designe l’organització.

 

Art. 12) No està permès (en aplicació del Artº 144 del RIA) córrer acompanyat de persones no participants en la mateixa, vagen a peu o en algun tipus de vehicle, ni portar xiquets en braços o en cotxe de nadons, així com tampoc es permet córrer amb animals, carros, etc. Esta prohibició s’estén a tota la carrera i molt especialment a l´arribada a meta, siguent la seua inobservança motiu de possible desqualificació per part del jutge àrbitre.

 

Art. 13) Els servicis mèdics estaran ubicats a la línia de meta.

 

Art. 14)  L´Organització, Patrocinadors i Col·laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que han complimentat de forma correcta les seues dades estaran coberts per una pòlissa d´assegurança de Responsabilitat Civil i d´Accidents Esportius. L´Organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d´aquells casos en que la persona introduisca dades falses o errònies en la seua inscripció.

 

Art. 15)  Hi haurà  un avituallament líquid  cada  5Km aproximadament i a l´arribada a meta.

 

Art. 16) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ésser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest  podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100 euros al Jurat d’Apel·lació. En el cas d´una resolució favorable es tornaran els 100 euros. Si no hi ha Jurat d’Apel·lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.

 

Art. 17) Tot allò no previst en aquest Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la F.A.C.V. i R.F.E.A, per a la present temporada, així com tot el reglamentat per instàncies superiors.

 

Art. 18) Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten íntegrament  el reglament, reconeguent al formalitzar la seua inscripció que:

-        Es troben en bones condicions físiques i no pateixen malaltia alguna que supose un risc per a la seua persona o el incapacite per a la seua participació, assumint el risc derivat d´aquesta pràctica esportiva.

-        Durant el desenvolupament de la prova col·laboraran el més possible amb l´Organització contribuint a evitar accidents de tot tipus.

-        Eximeixen de tota responsabilitat a l´Organització, patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident o lesió que pogueren sofrir abans, durant o després de l´event esportiu.

-        Renuncien des d´aquest moment a iniciar qualsevol acció legal en contra de qualsevol de les entitats referides anteriorment.

-        Autoritzen a les entitats organitzadores a utilitzar les seues dades personals per a aquelles actuacions dirigides a permetre el propi desenvolupament de la competició (elaboració de pitrals, classificacions, etc.), així com a realitzar fotos i vídeos dels participants durant l´event i a utilitzar, publicar i incloure tot este material als mitjos de comunicació, sense esperar compensació o retribució alguna per este concepte. En cas contrari, el participant deurà notificar-ho a l’organització per a que retiren totes les imatges captades en relació a la proba (en les que aparega el/la participant), amb les dades necessàries per a la seua identificació.

 

Art. 19) En cas de que per inclemències del temps l´Organització determine anul·lar la carrera, el participant no tindrà dret a la devolució de l´import corresponent a la inscripció. No obstant, donat este fet l´atleta tindrà dret a rebre els premis i regals anunciats al present reglament.

 

Art. 20) Els participants autoritzen a l´Organització per a poder fer ús publicitari de la seua presència en la competició, sempre que siga amb una finalitat legítima.

 

Art. 21) L´Organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d´aquest Reglament. En tal cas, les modificacions seran oportunament publicades a la web www.atletismelavalldesego.com.